کامپیوتر دستگاهی است که حافظه داشته و می توان
برای ان برنامه ریزی کرد  و از  آن خواست تا عملیات ریاضی و منطقی را با سرعت بالا انجام دهد
و نتایج آن را برای ما نگه دارد.

علومی که مربوط به کامپیوتر است را میتوان به سه گروه تقسیم کرد:
1-سخت افزار hard-ware
2-نرم افزار soft- ware
3-میان افزار fire-ware
منبع : ترفند نیوز |تعریفی از کامپیوتر
برچسب ها : افزار ,کامپیوتر